Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne

Mikołaj Iwański

129,00

Książka najbardziej przydatna w praktyce wymiaru sprawiedliwości w IX edycji konkursu Przeglądu Sądowego i Wolters Kluwer.

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: ,

Monografia jest najobszerniejszym we współczesnej literaturze karnistycznej kompendium wiedzy o przestępstwach korupcyjnych.

  • 768 stron wiedzy
  • ponad 400 pozycji bibliograficznych
  • przeszło 2400 przypisów

W książce poddano analizie regulacje Kodeksu karnego i pozakodeksowe przepisy karne, służące zwalczaniu korupcji. Zrelacjonowano spory interpretacyjne związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów oraz ustosunkowano się do argumentów formułowanych w nauce prawa karnego i orzecznictwie. Autor nie unika powoływania się na funkcjonalne reguły wykładni, zwracając uwagę na rolę dobra prawnego w analizie karnistycznej, omawia również instytucje wyłączające odpowiedzialność karną za bierną i czynną korupcję.

Książka zainteresuje teoretyków i praktyków prawa karnego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Dzięki wyczerpującym odesłaniom do przeszło 400 pozycji bibliograficznych oraz bogatego orzecznictwa, czytelnik książki nie musi sięgać po żadne dodatkowe publikacje traktujące o odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne.

Książka zwyciężyła w konkursie Wolters Kluwer i Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2016 r.