Polityka kryminalna: między teorią a praktyką. Księga jubileuszowa profesor Janiny Błachut

redakcja:
Magdalena Grzyb, Krzysztof Krajewski

149,00

Wieloautorskie spojrzenie na aktualne problemy polityki karnej i kryminologii.

Prezentowana monografia to wieloautorskie opracowanie dedykowane profesor Janinie Błachut. Uroczystość wręczenia księgi odbyła się 8 września 2022 na Uniwersytecie Jagiellońskim, podczas II Kongresu Kryminologicznego.

Autorki i autorzy poruszają wiele istotnych zagadnień polityki karnej, kryminologii oraz prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego.

Książka zawiera liczne wykresy i tabele, wydana została w twardej oprawie uszlachetnionej srebrzeniami. Zainteresuje naukowców zajmujących się kryminologią i dogmatyką prawa, a także praktyków wymiaru sprawiedliwości.