Zasada koincydencji winy i czynu w kodeksie karnym

Agnieszka Barczak-Oplustil

99,00

Na czym naprawdę polega wina w czasie czynu? Kiedy brak winy nie usprawiedliwia sprawcy?

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: ,

Drugie wydanie monografii omawiającej kompleksowo zasadę koincydencji winy w polskim prawie karnym.

Autorka odpowiada na pytanie, jak współcześnie należy rozumieć zasadę koincydencji winy i czynu. Rozważa, pod jakimi warunkami, na gruncie paradygmatu prawa karnego opartego o zasadę winy, dopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej podmiotu w sytuacji braku jego zdatności do ponoszenia winy w czasie czynu. Autorka charakteryzuje czynniki, które ograniczają wolność sprawcy w czasie czynu, jednak nie wpływają na możliwość przypisania mu winy. Przeprowadza również analizę polskiego Kodeksu karnego, wskazując mankamenty aktualnych rozwiązań prawnych.

Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków prawa karnego. Czytelnik odnajdzie w niej obszerne odwołania do dorobku niemieckiej doktryny prawa karnego oraz dyskusji na temat wpływu badań neurobiologicznych na określenie istoty winy w prawie karnym.

Zasada koincydencji winy i czynu w Kodeksie karnym stała się podstawą nadania autorce stopnia naukowego doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim.