Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie

Michał Wantoła

149,00

Znane przepisy o usiłowaniu w nowej interpretacji, skłaniającej do weryfikacji praktyki stosowania prawa.

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze karnistycznej, kompleksowym opracowaniem instytucji usiłowania udolnego i usiłowania nieudolnego – w aspekcie bezprawności i karalności czynu – na gruncie Kodeksu karnego z 1997 r.

Autor uwzględnia najnowsze osiągnięcia teorii prawa i nauki prawa konstytucyjnego, wykorzystuje literaturę zagraniczną oraz konfrontuje obowiązujące przepisy z wynikami badań akt sądowych. W książce zaprezentowano założenia nowej metody interpretacji zwrotów nieostrych na gruncie ustawy karnej, z odwołaniem się do zasad wykładni prokonstytucyjnej, która przyda się szczególnie przy istotnym w praktyce odróżnianiu czynów stanowiących niekaralne przygotowanie do przestępstwa od zawsze karalnego usiłowania.

Praca zainteresuje praktyków wymiaru sprawiedliwości: sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, będzie również punktem odniesienia dla akademików nauczających prawa karnego oraz studentów.