Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego

Michał Derek

149,00

Kiedy chcącemu naprawdę nie dzieje się krzywda?

Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym woli dzierżyciela dobra prawnego i jej znaczeniu dla odpowiedzialności karnej jednostki, osadzonym w kontekście filozofii polityki i podstawowych modeli etycznych znanych europejskiej tradycji prawa karnego.

Autor odpowiada między innymi na pytania:

  • jak daleko sięgają granice wolności decydowania o sobie przez człowieka,
  • czy państwo ma prawo chronić obywatela przed samym sobą,
  • kiedy przebaczenie udzielone sprawcy przez pokrzywdzonego uzasadnia odstąpienie od ukarania go za wyrządzone zło.

Wskazuje również, jak pogodzić karalność eutanazji z brakiem obowiązku leczenia się przez pacjenta, a także czy w przypadku obowiązkowych szczepień zawsze można zasłonić się argumentem, że podmiot ma prawo decydowania o własnym zdrowiu.

Wprawne oko łatwo dostrzeże, że analiza, którą prezentuje autor – zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym – nawiązuje do najlepszych wzorów Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego.

prof. dr hab. Jarosław Majewski