Prawo karne gospodarcze. Księga jubileuszowa profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego

redakcja:
Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Włodzimierz Wróbel

199,00

Wieloautorskie analizy prawa karnego gospodarczego i innych problemów prawa karnego.

Prezentowana monografia to wieloautorskie opracowanie dedykowane profesorowi Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość wręczenia księgi odbyła się 16 czerwca 2023 podczas 6 Krakowskiego Forum Karnistycznego.

Autorki i autorzy poruszają wiele istotnych zagadnień prawa karnego gospodarczego, a także prawa karnego materialnego i procesowego.

Unikalnym dodatkiem do książki jest kilkudziesięciostronicowa rozmowa przeprowadzona z Jubilatem przez prof. Andrzeja Zolla, prof. Włodzimierza Wróbla i prof. Piotra Kardasa. To podróż przez historię, wspomnienia, anegdoty i refleksje o pracy naukowca i prawnika.

Książka została wydana w twardej oprawie uszlachetnionej srebrzeniami. Zainteresuje praktyków wymiaru sprawiedliwości, badaczki i badaczy prawa.