Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą

Dominik Zając

129,00

Kompleksowa analiza zasad odpowiedzialności karnej za czyny popełnione za granicą.

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Monografia jest pierwszą w polskiej literaturze, kompleksową analizą podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane za granicą. Autor uwzględnił dorobek teorii prawa, dogmatyki prawa międzynarodowego i prawa karnego oraz przełożył go na konkretne rozwiązania praktyczne. Książka zawiera obszerny komentarz do obowiązujących regulacji Kodeksu karnego.

Praca zainteresuje naukowców oraz praktyków, w szczególności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości mających styczność z międzynarodowymi grupami przestępczymi. Zaprezentowane argumenty mogą zostać wykorzystane w toku rzeczywistych sądowych sporów, których przedmiotem jest odpowiedzialność karna za czyny popełnione poza granicami Polski.

Łatwość komunikowania się na odległość, powszechna dostępność międzynarodowych środków transportu oraz uproszczone procedury przekraczania granic pociągnęły za sobą internacjonalizację przestępczości. Zasada terytorialności, zajmująca tradycyjnie uprzywilejowaną pozycję, nie stanowi już wystarczającego argumentu dla przyznania państwu miejsca popełnienia czynu pierwszeństwa w wykonywaniu prawa karania.

Fragment wprowadzenia