Bestsellery

ZESTAW: Modele wyłączania odpowiedzialności karnej + Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający

ZESTAW: Modele... + Detencja... Zobacz większe

Zestaw 2 książek o konsekwencjach prawnych wyłączenia winy. Kupując w zestawie zawsze oszczędzasz!

Więcej szczegółów

Ograniczona liczba zestawów. Zamów już dziś.

Zostały ostatnie egzemplarze!

154,80 zł brutto

-40%

258,00 zł brutto

zamiast 258,00 zł

Więcej informacji

Prezentujemy dwie monografie poświęcone okolicznościom wyłączającym bezprawność i winę oraz detencji psychiatrycznej orzekanej jako środek zabezpieczający.

Modele wyłączania odpowiedzialności karnej - Witold Zontek

W monografii zostały przedstawione modele wyłączania odpowiedzialności karnej w kontekście prawnoporównawczym. To pierwsze w polskiej literaturze, kompleksowe opracowanie orzecznictwa sądów kręgu angloamerykańskiego oraz tamtejszej literatury przedmiotu, dotyczących okoliczności wyłączających bezprawność i winę.

Oceniając zbiorczo rozważania autora dotyczące podstaw wyłączania odpowiedzialności karnej zwrócić należy uwagę na ich wielopłaszczyznowość, a także dającą się zauważyć «świeżość» w konfrontacji z nieco już «skostniałymi» wypowiedziami nauki polskiej, dotyczącymi tych właśnie zagadnień.
prof. dr hab. Jacek Giezek


Witold Zontek
- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Ukończył także aplikację adwokacką. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa karnego, współautor „Systemu Prawa Karnego”, komentarzy do kodeksu karnego oraz pierwszego dogmatycznego tłumaczenia kodeksu karnego na język angielski. Współpracuje z Maurer School of Law (Indiana University), Uniwersytetem w Limerick (Irlandia) oraz Uniwersytetem w Luksemburgu.

Zobacz szczegóły książki


Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych - Małgorzata Pyrcak-Górowska

W książce została omówiona problematyka materialnoprawna, procesowa i wykonawcza związana z orzekaniem i wykonywaniem detencji psychiatrycznej wobec osoby niepoczytalnej. Opracowanie przygotowano w oparciu o szeroko zakrojone badania aktowe. Można potraktować je jako praktyczną metodykę postępowania w sprawach o umorzenie postępowania wobec osoby niepoczytalnej i zastosowanie środka zabezpieczającego.

Detencja psychiatryczna jako środek zabezpieczający spełnia w polityce społecznej ważną rolę. Z jednej strony służy zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą, z drugiej strony wymaga wmontowania w porządek prawny instrumentów gwarancyjnych, zabezpieczających obywateli przed nadużyciem tego środka celem pozbawienia człowieka wolności bez wystarczających do tego przyczyn. Jeśli traktujemy karę pozbawienia wolności jako ultima ratio, to także przy stosowaniu detencji psychiatrycznej musi być ustalona konieczność stosowania tego środka drastycznie wkraczającego w wolności i prawa gwarantowane konstytucyjnie jednostce. Książka pani dr Małgorzaty Pyrcak-Górowskiej znakomicie pokazuje złożoność i sposoby rozwiązania tych problemów.
prof. dr hab. Andrzej Zoll


Małgorzata Pyrcak-Górowska
— doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum UJ, autorka kilkunastu publikacji naukowych, w tym dotyczących środków zabezpieczających, wykonawca grantu „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”. Prowadzi zajęcia dla studentów prawa i medycyny oraz wykłady na studiach podyplomowych na UJ, była koordynatorem w Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Zobacz szczegóły książki

Zawartość

Czytaj za darmo