Bestsellery

Nowe produkty

Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - Przemysław Cychosz

Problemowe i krytyczne studium orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w obszarze prawa karnego materialnego.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

129,00 zł brutto

Więcej informacji

Monografia jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem całokształtu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w obszarze prawa karnego materialnego. To próba rekonstrukcji i scharakteryzowania poziomu konstytucyjnych gwarancji obywatela w tej dziedzinie prawa. Książka nie jest prostym zestawieniem orzeczeń Trybunału, lecz opracowaniem problemowym, zawierającym krytyczną analizę dorobku polskiego sądu konstytucyjnego. Przedstawione w pracy rozważania modelowe pozwalają na prześledzenie sposobu interpretowania polskiej Konstytucji przez Trybunał Konstytucyjny.

Na potrzeby niniejszej pracy dokonano analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego od dn. 1 stycznia 1986 r. do 7 marca 2017 r. Zakresem oceny objęto wyroki i inne orzeczenia merytoryczne dotyczące prawa karnego materialnego (postanowienia oraz - na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów - orzeczenia, uchwały). Analizie poddano te wypowiedzi sądu konstytucyjnego, które dotyczyły przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego skarbowego oraz pozakodeksowych przepisów karnych i wykroczeniowych.
Fragment wprowadzenia


Książka dla Ciebie

Monografia jest adresowana do teoretyków i praktyków prawa - przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych - którzy zajmują się tworzeniem, stosowaniem i interpretacją prawa karnego materialnego. Może przydać się przy rozstrzyganiu przypadków wymagających zastosowania przepisów budzących wątpliwości co do ich zgodności ze standardem konstytucyjnym.

Przeprowadzona w ramach niniejszej pracy analiza orzecznictwa Trybunału pozwala sformułować tezę o rosnącym znaczeniu bezpośredniego stosowania Konstytucji przez organy stosujące prawo w kształtowaniu konstytucyjnego standardu prawa karnego. Trybunał Konstytucyjny nie tylko częściej i wyraźniej akcentuje spoczywający na organach stosujących prawo obowiązek uwzględniania kontekstu konstytucyjnego, lecz znacznie częściej wymóg ten ma realny wpływ na treść podejmowanych rozstrzygnięć.
Fragment książki


Autor

Przemysław Cychosz - doktor nauk prawnych, autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawa konstytucyjnego. Był asystentem sędziego w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Ukończył aplikację prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W 2015 r. został asesorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta w Krakowie.

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2017
Stan prawny1 stycznia 2016 r.
Językpolski
FormatB5 (klasyczny)
Liczba stron589
Okładkatwarda z lakierowanymi detalami
Papierklasyczny biały
ISBN978-83-942238-7-8
Dodatkiwykaz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Redaktor prowadzącyKamil Mamak
Projekt okładkiBartosz Mamak
Typografia i składWydawnictwo Kasper

Pobierz i zobacz więcej