Bestsellery

Nowe produkty

Restrykcje stanu epidemii - Mikołaj Małecki, Daniel Kwiatkowski PAKIET: DRUK + EBOOK

Rozwiń mapę i przyjrzyj się restrykcjom z pierwszej fazy epidemii.

Więcej szczegółów

38,00 zł brutto

Więcej informacji

Pierwsze w Polsce opracowanie naukowe zawierające mapę restrykcji epidemicznych, szczegółowe kalendarium zmian w polskim prawie w związku z epidemią COVID-19 oraz analizę krytyczną wybranych regulacji.

Zgromadzony materiał normatywny pozwala na prowadzenie szczegółowych badań nad podstawami, zakresem i zasadnością wprowadzanych obostrzeń w celu przeciwdziałania zagrożeniu koronawirusem. To także punkt wyjścia do generalnej refleksji prawniczej na przyszłość, gdy w związku z tą samą lub inną epidemią wprowadzane będą identyczne lub podobne restrykcje.
Fragment opracowania

Przy zamówieniu prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail (wysyłka EBOOKA).


Mapa

Opracowanie zawiera obszerną mapę restrykcji epidemicznych uwzględniającą wszystkie rozporządzenia wydane w okresie od 13 marca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r. Umożliwia prześledzenie dzień po dniu, jak zmieniał się stan prawny w związku z wprowadzaniem, modyfikacją i znoszeniem kolejnych ograniczeń, zakazów i nakazów. Zastosowana na mapie kolorystyka odzwierciedla natężenie restrykcji w określonych obszarach życia społecznego, zmieniające się wraz z upływem czasu.


Analiza

Autorzy poddali syntetycznej analizie wybrane restrykcje zwracając uwagę na główne problemy naukowe wynikające z wejścia w życie nowych rozporządzeń, które ujawniły się już w praktyce stosowania prawa. Omówiono podstawy prawne i wątpliwości związane z:

  • ograniczeniem możliwości przemieszczania się
  • zakazem wstępu na tereny zieleni
  • obowiązkiem zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej
  • zakazem organizowania zgromadzeń i spotkań.


Kalendarium

EBOOK kataloguje zmiany stanu prawnego w porządku chronologicznym, ze szczegółowym omówieniem treści kolejnych rozporządzeń Ministra Zdrowia i Rady Ministrów, wydawanych w związku z epidemią COVID-19. To kompleksowa baza danych o stanie prawnym pierwszego okresu epidemii, opracowana na podstawie rozproszonego materiału normatywnego.

Twórca rozporządzenia korzystał z ustawowej kompetencji do określenia, JAK wolno się przemieszczać obywatelom w sytuacji zagrożenia, np. komunikacją miejską (limity osób w danym pojeździe, dystans społeczny), nie zaś CZY w ogóle wolno im to czynić – w jakikolwiek sposób – w stanie epidemii, w szczególności samotnie, prywatnymi samochodami itp.
Fragment opracowania


Pakiet: DRUK + EBOOK

Prezentowane opracowanie to oryginalne połączenie poręcznej formy drukowanej z obszerną wersją elektroniczną, z której można korzystać na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

Opracowanie w formie drukowanej w postaci wielkiego arkusza (folderu) złożonego do formatu klasycznej książki zawiera:

  • kolorową, chronologiczną mapę restrykcji epidemicznych
  • objaśnienie skrótów i legendę
  • syntetyczną analizę wybranych restrykcji
  • skrócony wykaz literatury.

EBOOK w formie pliku PDF, który wysyłamy mailem, oprócz materiału składającego się na wersję drukowaną, zawiera dodatkowo:

  • obszerne kalendarium zmian w prawie wraz z objaśnieniami
  • szczegółowy wykaz literatury.


Rozwiń mapę

"Restrykcje stanu epidemii" to opowieść o pierwszej fazie epidemii koronawirusa w Polsce, widzianej przez pryzmat obostrzeń prawnych. Przejrzysta mapa dokumentuje realia prawne, w jakich poruszali się obywatele w związku z kolejnymi obostrzeniami o charakterze gospodarczym, instytucjonalnym i społecznym.

Kalendarium kolejnych rozporządzeń ułatwi prawnikom-praktykom dotarcie do szczegółowej treści przepisów, a w powiązaniu z mapą uprości analizę zagadnień intertemporalnych.

Syntetyczna analiza wątpliwości prawnych dostarczy zaś argumentów, które będzie można wykorzystać w przyszłej praktyce stosowania prawa.


Autorzy

Mikołaj Małecki – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, autor bloga Dogmaty Karnisty. Laureat 9. miejsca w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2019 (Dziennik Gazeta Prawna). Finalista konkursu Popularyzator Nauki 2019 (Nauka w Polsce/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uhonorowany stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2019–2022). Posiada również wykształcenie filozoficzne.

Daniel Kwiatkowski – doktorant w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, student kierunku Philosophy in English na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, kierownik i wykonawca grantów Narodowego Centrum Nauki, autor i współautor opracowań naukowych publikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych.


Przy zamówieniu prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail (wysyłka EBOOKA).

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2020
Stan prawny1 sierpnia 2020 r.
Językpolski
FormatDRUK B2 złożony do B5 / EBOOK PDF
Liczba stronDRUK 16 / EBOOK 82
Papierbiały kredowy
ISBNDRUK 978-83-953835-7-1 / EBOOK 978-83-953835-8-8
Recenzentprof. UJ dr hab. Janusz Raglewski
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki
Projekt okładkiBartosz Mamak
Typografia, skład, drukPrzygotowalnia