Bestsellery

Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych - Aleksandra Rychlewska-Hotel

Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności... Zobacz większe

Na czym powinna polegać przewidywalność prawa karnego?

Więcej szczegółów

99,00 zł brutto

Więcej informacji

Pierwsza publikacja przedstawiająca zasadę nullum crimen sine lege w ujęciu prawa podmiotowego człowieka do bezpieczeństwa prawnokarnego. Autorka szeroko omawia orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Licznie cytowana literatura pozwala na kompleksową interpretację norm prawa krajowego w zgodzie z regulacjami konwencyjnymi.

Wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych znajduje oparcie w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 § 1 Kodeksu karnego, jak również, w myśl art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, w art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Problemem jest brak odpowiednich procedur zabezpieczających prawo jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego na etapie stosowania prawa.
Fragment podsumowania

Autorka

Aleksandra Rychlewska-Hotel – doktor nauk prawnych, kierownik projektu badawczego „Zasada nullum crimen sine lege w systemie demokratycznego państwa prawa. Badania prawnoporównawcze w oparciu o europejski system konwencyjny” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, autorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie.

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2019
Stan prawny1 lipca 2019 r.
Językpolski
FormatB5 (klasyczny)
Liczba stron532
Okładkatwarda z lakierowanymi detalami
Papierkremowy, miękki, lekki
Oprawaszyta
ISBN978-83-953835-3-3
Recenzentprof. dr hab. Jarosław Majewski
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki
Projekt okładkiBartosz Mamak

Pobierz i zobacz więcej