Bestsellery

Nowe produkty

Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych - Aleksandra Rychlewska-Hotel

Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności... Zobacz większe

Na czym powinna polegać przewidywalność prawa karnego?

Więcej szczegółów

79,20 zł brutto

-20%

99,00 zł brutto

Więcej informacji

Pierwsza publikacja przedstawiająca zasadę nullum crimen sine lege w ujęciu prawa podmiotowego człowieka do bezpieczeństwa prawnokarnego. Autorka szeroko omawia orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Licznie cytowana literatura pozwala na kompleksową interpretację norm prawa krajowego w zgodzie z regulacjami konwencyjnymi.

Wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych znajduje oparcie w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 § 1 Kodeksu karnego, jak również, w myśl art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, w art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Problemem jest brak odpowiednich procedur zabezpieczających prawo jednostki do bezpieczeństwa prawnokarnego na etapie stosowania prawa.
Fragment podsumowania

Autorka

Aleksandra Rychlewska-Hotel – doktor nauk prawnych, kierownik projektu badawczego „Zasada nullum crimen sine lege w systemie demokratycznego państwa prawa. Badania prawnoporównawcze w oparciu o europejski system konwencyjny” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, autorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie.

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2019
Stan prawny1 lipca 2019 r.
Językpolski
FormatB5 (klasyczny)
Liczba stron532
Okładkatwarda z lakierowanymi detalami
Papierkremowy, miękki, lekki
Oprawaszyta
ISBN978-83-953835-3-3
Recenzentprof. dr hab. Jarosław Majewski
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki
Projekt okładkiBartosz Mamak

Pobierz i zobacz więcej