Bestsellery

Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne - Mikołaj Iwański

Książka najbardziej przydatna w praktyce wymiaru sprawiedliwości w konkursie "Przeglądu Sądowego" i Wolters Kluwer (edycja IX).

Więcej szczegółów

38,70 zł brutto

-70%

129,00 zł brutto

Więcej informacji

Monografia jest najobszerniejszym we współczesnej literaturze karnistycznej kompendium wiedzy o przestępstwach korupcyjnych. W książce poddano analizie regulacje Kodeksu karnego i pozakodeksowe przepisy karne, służące zwalczaniu korupcji. Zrelacjonowano spory interpretacyjne związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów oraz ustosunkowano się do argumentów formułowanych w nauce prawa karnego i orzecznictwie.

  • ponad 400 pozycji bibliograficznych

  • 768 stron wiedzy

  • przeszło 2400 przypisów


Autor nie unika powoływania się na funkcjonalne reguły wykładni, zwracając uwagę na rolę dobra prawnego w analizie karnistycznej, omawia również instytucje wyłączające odpowiedzialność karną za bierną i czynną korupcję.

Jedynie racjonalna polityka karna może posłużyć istotnemu zmniejszeniu korupcji w Polsce. Zasadniczym celem monografii jest zatem przeprowadzenie analizy prawnokarnych instrumentów walki z korupcją, w celu zbudowania sprawnego, optymalnego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne. Jego budowa nie może jednak abstrahować od kwestii gwarancyjnych, związanych z ochroną praw i wolności człowieka i obywatela. Tworzenie optymalnego modelu odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne, musi mieć więc z jednej strony na uwadze sprawność i efektywność walki z korupcją, a z drugiej – istnienie uregulowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych dotyczących podstawowych wolności obywatelskich.
Fragment wprowadzenia


Książka dla Ciebie

Książka zainteresuje teoretyków i praktyków prawa karnego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Dzięki wyczerpującym odesłaniom do przeszło 400 pozycji bibliograficznych oraz bogatego orzecznictwa, czytelnik książki nie musi sięgać po żadne dodatkowe publikacje traktujące o odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne.

Autor

Mikołaj Iwański — doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, autor lub współautor kilkunastu opracowań naukowych i dydaktycznych, w tym „krakowskich” komentarzy do części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego; prowadzi ćwiczenia z prawa karnego oraz wykłady w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Książka zwyciężyła w konkursie Wolters Kluwer i "Przeglądu Sądowego" na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2016 r.

Zobacz relację z wręczenia nagród w konkursie.

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2016
Stan prawny1 sierpnia 2016 r.
Językpolski
FormatB5 (klasyczny)
Liczba stron768
Okładkatwarda z lakierowanymi detalami
Papierbiały, pogrubiony
Oprawaszyta
ISBN978-83-942238-6-1
Dodatkiwykaz osobowy
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki
Projekt okładkiBartosz Mamak
Typografia, skład, drukPrzygotowalnia

Pobierz i zobacz więcej