Bestsellery

Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych - Małgorzata Pyrcak-Górowska

Analiza niemalże 200 spraw związanych ze stosowaniem detencji psychiatrycznej.

Więcej szczegółów

38,70 zł brutto

-70%

129,00 zł brutto

Więcej informacji

W książce została omówiona problematyka materialnoprawna, procesowa i wykonawcza związana z orzekaniem i wykonywaniem detencji psychiatrycznej wobec osoby niepoczytalnej. Opracowanie przygotowano w oparciu o szeroko zakrojone badania aktowe. Można potraktować je jako praktyczną metodykę postępowania w sprawach o umorzenie postępowania wobec osoby niepoczytalnej i zastosowanie środka zabezpieczającego.

Detencja psychiatryczna jako środek zabezpieczający spełnia w polityce społecznej ważną rolę. Z jednej strony służy zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą, z drugiej strony wymaga wmontowania w porządek prawny instrumentów gwarancyjnych, zabezpieczających obywateli przed nadużyciem tego środka celem pozbawienia człowieka wolności bez wystarczających do tego przyczyn. Jeśli traktujemy karę pozbawienia wolności jako ultima ratio, to także przy stosowaniu detencji psychiatrycznej musi być ustalona konieczność stosowania tego środka drastycznie wkraczającego w wolności i prawa gwarantowane konstytucyjnie jednostce. Książka pani dr Małgorzaty Pyrcak-Górowskiej znakomicie pokazuje złożoność i sposoby rozwiązania tych problemów.
prof. dr hab. Andrzej Zoll


Książka dla Ciebie

Monografia przeznaczona jest dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, w szczególności sędziów i pełnomocników procesowych mających styczność z postępowaniami w przedmiocie detencji psychiatrycznej. Autorka przeanalizowała niemalże 200 spraw prowadzonych w latach 2006–2011 w 13 sądach rejonowych w różnych miastach Polski.

Regulacje prawne dotyczące środków zabezpieczających budzą wiele kontrowersji – z jednej strony ich katalog oraz zakres zastosowania uległ z dniem 1 lipca 2015 r. znacznemu rozszerzeniu, z drugiej – w piśmiennictwie pojawiają się głosy, że przepisy dotyczące środków zabezpieczających powinny zostać usunięte z kodeksu karnego, gdyż przymusowe leczenie jest nieskuteczne, a prognozy dotyczące prawdopodobieństwa popełnienia w przyszłości czynu zabronionego przez sprawcę z zaburzeniami psychicznymi niepewne, brak bowiem skutecznych metod przewidywania zachowań sprzecznych z prawem.
Fragment książki


Autorka

Małgorzata Pyrcak-Górowska — doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum UJ, autorka kilkunastu publikacji naukowych, w tym dotyczących środków zabezpieczających, wykonawca grantu „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”. Prowadzi zajęcia dla studentów prawa i medycyny oraz wykłady na studiach podyplomowych na UJ, była koordynatorem w Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2017
Stan prawny1 maja 2017 r.
Językpolski
FormatB5 (klasyczny)
Liczba stron376
Okładkatwarda z lakierowanymi detalami
Papierklasyczny biały
Oprawaszyta
ISBN978-83-948207-1-8
Dodatkikwestionariusz badań aktowych
RecenzentProf. dr hab. Andrzej Zoll
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki
Projekt okładkiBartosz Mamak
Typografia, skład, drukPrzygotowalnia

Produkty powiązane

Pobierz i zobacz więcej