Bestsellery

Nowe produkty

Zasady intertemporalne w prawie karnym procesowym - Włodzimierz Wróbel

Autorskie opracowanie skomplikowanych zasad intertemporalnych na gruncie przepisów procedury karnej.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

129,00 zł brutto

Więcej informacji

Niniejsze rozważania powstawały w kilku etapach. Pierwotna inspiracja pojawiła się w trakcie prac w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która w kadencji 2009–2013 r. przygotowywała obszerne zmiany w Kodeksie postępowania karnego, wzmacniające elementy kontradyktoryjności. Zmiany te wymagały zaprojektowania także przepisów przejściowych i intertemporalnych. Przygotowując się do tego zadania, uświadomiłem sobie, jak marginalizowana jest w doktrynie prawa problematyka reguł intertemporalnych w odniesieniu do zmian prawa procesowego. Brakowało ogólnego opracowania, w którym przedstawiono by ogólny model zasad intertemporalnych, w podręcznikach i systemach prawa karnego procesowego problematyka ta była ledwie wzmiankowana, orzecznictwo sądowe koncentrowało się na interpretacji konkretnych przepisów przejściowych i wprowadzających dotyczących kolejnych ustaw zmieniających Kodeks postępowania karnego.
Natłok bieżących spraw spowodował, że pomysł na pogłębioną analizę zagadnień intertemporalnych prawa karnego procesowego musiałem odsunąć w czasie i powróciłem do niego dopiero po zapoznaniu się z wydaną w 2016 r. książką prof. Hanny Paluszkiewicz pt. Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym. Bardzo ucieszyłem się z publikacji tej książki, a jednocześnie – po uważnej lekturze przedstawionych w niej rozważań – uświadomiłem sobie, że na poruszane w niej zagadnienia można spojrzeć zupełnie inaczej, przyjmując odmienne założenia teoretycznoprawne i aksjologiczne. To stanowiło ostateczny bodziec, by powrócić do rozpoczętej wcześniej analizy, proponując czytelnikowi alternatywny model rozwiązywania problemów intertemporalnych w prawie karnym procesowym.
Fragment wprowadzenia


Książka dla Ciebie

Monografia zainteresuje praktyków wymiaru sprawiedliwości: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, a także wszystkie osoby pracujące z przepisami postępowania karnego.


Autor

Włodzimierz Wróbel — doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Karnego oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej; były zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, ekspert komisji sejmowych i senackich. Był stypendystą Fundacji Humboldta. Jest autorem licznych artykułów naukowych, glos i monografii z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa; współautor komentarza do kodeksu karnego; kierownik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w ramach grantów naukowych.


Ramowy spis treści

Rozdział I.
Założenia teoretycznoprawne

Rozdział II.
Struktura normatywna prawa procesowego

Rozdział III.
Sposoby określania czasowego zakresu zastosowania norm w prawie karnym procesowym

Rozdział IV.
Ustawowa regulacja zasad i mechanizmów intertemporalnych w prawie karnym procesowym

Rozdział V.
Konstytucyjne podstawy zasad intertemporalnych w prawie karnym procesowym

Rozdział VI.
Zakaz retrospektywnego (retroaktywnego) stosowania ustawy nowej w toczących się już postępowaniach

Rozdział VII.
Nakaz stosowania ustawy nowej w nowych postępowaniach

Rozdział VIII.
Zasada zachowania skuteczności czynności prawnych podjętych na podstawie ustawy poprzednio obowiązującej

Rozdział IX.
Retroaktywne stosowanie korzystniejszych reguł procesowych wobec oskarżonego

Rozdział X.
Zmiany w prawie karnym procesowym w perspektywie

Rozdział XI.
Sposób prowadzenia postępowania przez organ procesowy

Aneks – Michał Wantoła, Wykaz i charakterystyka przepisów intertemporalnych dotyczących polskiego prawa karnego procesowego z lat 1928-2017

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
WydanieI
Miejsce i rokKraków 2017
Stan prawny1 września 2017 r.
Językpolski
FormatB5 (klasyczny)
Liczba stron376
Okładkatwarda, detale tłoczone srebrną farbą
Papierbiały, pogrubiony
Oprawaszyta
ISBN978-83-948207-0-1
Dodatkiwykaz i charakterystyka przepisów intertemporalnych dotyczących polskiego prawa karnego procesowego z lat 1928-2017
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki
Projekt okładkiBartosz Mamak
Typografia i składPrzygotowalnia

Pobierz i zobacz więcej