Dyscyplinowanie sędziów

Piotr Kardas

39,00

Jak działania rzeczników dyscyplinarnych zagrażają niezawisłości sędziowskiej?

10 w magazynie

Opracowanie Piotra Kardasa zainteresuje osoby wykonujące zawody prawnicze – sędziów, adwokatów, prokuratorów – a także osoby zajmujące się tworzeniem prawa oraz angażujące się w prace nad polepszaniem standardów polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Przegląd mankamentów aktualnego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce prowadzi autora do ogólnych refleksji na temat stanu praworządności w wymiarze sprawiedliwości. Autor analizuje także podstawy odpowiedzialności rzeczników dyscyplinarnych za godzenie przez nich w niezawisłość sędziowską.

Książka rekomendowana przez Adwokaturę Polską i Bibliotekę Palestry.


Seria miniatur KIPK to ciekawe zagadnienia prawa karnego w minimalistycznej formie, z zachowaniem naukowego charakteru rozważań. Zabierz miniaturę w podróż lub trzymaj ją blisko wygodnego fotela. Dzięki kieszonkowemu formatowi zmieścisz ją w każdym bagażu. Specjalny, lekki papier i nowoczesne rozwiązania edytorskie to dodatkowe zalety książki. A skrzydełek możesz użyć jako zakładki!

Sięgnijmy do słownikowego znaczenia terminu „dyscyplinować”, który oznacza przecież – ni mniej ni więcej – tyle co trzymać kogoś krótko, żelazną ręką, brać w cugle (karby, ryzy), subordynować, podporządkowywać. Retorycznie zabrzmi w tym kontekście pytanie, czy w przypadku sędziów – przedstawicieli trzeciej władzy – chodzi nam rzeczywiście o osiągnięcie takiego właśnie efektu? Wszak byłoby to zaprzeczenie niezawisłości, będącej niezbywalnym atrybutem każdego sędziego. Recenzowana monografia powinna znaleźć się więc w kręgu zainteresowań każdego, kto ma lub w dającej się przewidzieć perspektywie może mieć kontakt z wymiarem sprawiedliwości i to nie tylko jako jego uczestnik, ale także bierny obserwator.

Prof. dr hab. Jacek Giezek