Bestsellery

Nowe produkty

Przegląd Konstytucyjny 4/2018

Przegląd Konstytucyjny 4/2018 Zobacz większe

Drukowana wersja kwartalnika naukowego poświęconego prawu konstytucyjnemu.

Więcej szczegółów

40,00 zł brutto

Więcej informacji

Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznano za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej.

Programowo Przegląd Konstytucyjny nawiązuje do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład Rady Programowej, do której zaproszono wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Rozpoczynamy działalność w okresie głębokiego kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Pierwszy numer Przeglądu Konstytucyjnego poświęcony jest w dużej mierze przyczynom, przebiegowi i skutkom tego kryzysu. Artykuły Leszka Garlickiego oraz Marka Safjana stanowią pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim we wrześniu 2016 r. Oba teksty stanowią próbę diagnozy stanu polskiej kultury konstytucyjnej. Do stanu konstytucjonalizmu w Polsce nawiązuje większość tekstów znajdujących się w pierwszym numerze.
Zespół redakcyjny / fragment deklaracji opublikowanej w numerze 1/2017


Spis treści nr 4/2018

Studia i artykuły - TEKSTY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • Prof. PW dr hab. Piotr Radziewicz
  Założenia badawcze i analiza statystyczna ankiety konstytucyjne
 • Prof. UG dr hab. Marcin Michał Wiszowaty
  Postulaty zmiany Konstytucji RP z 1997 roku w odpowiedziach na ankietę konstytucyjną z 2017 roku
 • Prof. UJ dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Ocena Konstytucji RP w ankiecie konstytucyjnej – zalety obowiązującej regulacji
 • Prof. dr hab. Piotr Tuleja
  Podział władzy a problem nadmiernej koncentracji władzy w świetle Konstytucji
 • Dr Michał Ziółkowski
  Moment konstytucyjny i polski kryzys konstytucyjny 2015–2018 (uwagi krytyczne)

Wystąpienia

 • Prof. dr hab. Marek Safjan
  O konstytucji w ujęciu konstytucyjnie wrażliwego prawnika

Recenzje, noty, sprawozdania

 • Sprawozdanie z konferencji „Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” (Kraków, 16 czerwca 2018 r.) – mgr Justyna Pyłko
 • Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka, red. Mirosław Granat, Warszawa 2018, ss. 213 – prof. dr hab. Andrzej Szmyt
 • Sprawozdanie z XX Kongresu Europejskiego i Porównawczego Prawa Konstytucyjnego „Development of Constitutional Law through Constitutional Justice: Decisions and Their Impact on Constitutional Culture” (Gdańsk, 20–23 września 2018 r.) – dr Agnieszka Rytel-Warzocha, prof. dr hab. Andrzej Szmyt


Teksty w PDF on-line: kliknij, aby przejść na stronę Przeglądu Konstytucyjnego 

Parametry

WydawcaKrakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Uniwersytet Jagielloński
Miejsce i rokKraków 2018
FormatB5 (klasyczny)
Okładkamiękka, matowa, kolorowa
Papierklasyczny biały
Oprawaklejona
Redaktor naczelnyPiotr Tuleja
Redaktor prowadzącyMikołaj Małecki